Ağız Diş ve Çene Cerrahisi

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi

Ağız diş ve çene cerrahisi oral cerrahi olarak da bilinir. Bu cerrahi dal, ağız, diş ve çene bölgesindeki çeşitli sağlık sorunlarına odaklanan bir uzmanlık alanıdır. Ağız içi dokular, dişler ve çene kemikleri üzerindeki cerrahi müdahalelerle ilgilenmektedir.

Ağız diş ve çene cerrahisi dişlerin çekilmesi, implant yerleştirilmesi, çene cerrahisi, yüz travmalarının tedavisi gibi çeşitli prosedürleri içerir. Ağız içindeki kistlerin veya tümörlerin cerrahi olarak çıkarılması da bu uzmanlık alanının kapsamına dahildir.

Ağız, diş ve çene cerrahi lokal anestezi altında gerçekleştirilen işlemleri içermektedir. Bu, hastaların rahatlığını sağlarken cerrahi müdahalenin etkili bir şekilde uygulanmasına olanak tanımaktadır.

Ayrıca modern teknolojinin kullanımıyla beraber, bu cerrahi prosedürlerin çoğu günümüzde daha az invaziv hale gelmiştir sonucundaysa iyileşme sürecini hızlandırabilir. Sadece diş sağlığını değil, aynı zamanda genel sağlığı da etkileyebilecek çeşitli durumları ele almaktadır. Örneğin, çene eklemi sorunları, uyku apnesi tedavisi gibi konularda da uzmanlık sağlamaktadır. Bu cerrahi branş, multidisipliner bir yaklaşım gerektirebilir. Diş hekimleri, kulak burun boğaz uzmanları ve plastik cerrahlar gibi farklı uzmanlık alanlarından gelen profesyoneller arasında iş birliği önemlidir.

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Nedir?

Ağız içindeki, dişlerdeki ve çene kemiklerindeki çeşitli patolojik durumları inceleyen ve cerrahi müdahaleleri gerçekleştiren bir tıp dalıdır. Çoğu kişi, ağız ve çene cerrahisini bir diş hekimliği uzmanlığı olarak bilmektedir ancak ihtiyaç duyulan iş türü genel bir diş hekiminin yaptığından çok daha karmaşıktır. Bir ağız ve çene cerrahı gerçekten hem diş hekiminin hem de tıp doktorunun birleşimidir. Yani birçok ağız ve çene cerrahı hem diş hekimliği hem de tıp alanında derecelere sahiptir. Bu branş, genellikle oral cerrahi olarak adlandırılır ve ağız sağlığını koruma, düzeltme ve yeniden yapılandırmayla ilgilenmektedir.

Temel amacı ağız içindeki hastalıkları ve deformiteleri tedavi etmek, diş eksikliklerini gidermek ve çene kemiklerindeki yapısal problemleri düzeltmektir. Ağız, diş ve çene cerrahi, diş çekimi, diş implantları, çene cerrahisi, yüz travmalarının cerrahi tedavisi ve çene eklemi sorunları gibi çeşitli prosedürleri içermektedir. Çene ameliyatları, büyüme durduktan sonra yapılması uygun olan operasyonlardır. Diş tedavilerine bedensel veya zihinsel engeli nedeniyle uyum gösteremeyen, diş doktoru ya da operasyon korkusu olan, sağlıklı iletişim kurulamayan hastaların tedavileri genellikle genel anastezi altında, ameliyathane koşullarında uygulanan hizmetler arasındadır.

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi

Ağız Çene Cerrahisi Ne Yapar?

Ağız, diş çene cerrahisi ağız boşluğu ve çene-yüz bölgesi ile ilgili diş ve tıbbi sorunları tedavi eden kişidir. Vücudun maksikkofasiyal bölgesi alın, yüz, elmacık kemikleri ve yumuşak doku kemiklerini içermektedir. Uygulama alanında bulunan durumlar aşağıdaki gibidir.

 • Dişlerin normal ve cerrahi çekimleri,
 • Gömülü, komplike veya sürmüş dişlerin çekimleri,
 • Dental ve zigomatik implant uygulamaları,
 • Çene kist ve tümörlerinin tanı ve tedavileri,
 • Sinüs tabanı yükseltme işlemleri,
 • Kemik ogmentasyonları,
 • Dudak-damak yarıklarının tedavisi,
 • Ağız, çene ve yüz bölgesinde belirti veren sistemik hastalıkların tanısı ve gerektiğinde tıbbi konsültasyonlarla ilgili tıp uzmanlık alanlarına yönlendirilmesi,
 • Travmatik diş ve destek doku yaralanmalarının tanısı, tedavisi ve uzun dönem takibi,
 • Ağız, çene ve yüz bölgesinin her türlü enfeksiyonlarının tıbbi ve cerrahi tedavileri,
 • Dental implant uygulamaları amacıyla sert doku ve yumuşak doku eksikliklerinin cerrahi yöntemlerle düzeltilmesi,
 • Kanser tedavisi kapsamında uygulanan ilaç ve radyoterapiye bağlı çenelerde oluşan kemik nekrozlarının tedavileri,
 • Ağız, çene ve yüz bölgesinde estetik ve fonksiyonel bozukluklara neden olan deformitelerin cerrahi yöntemlerle düzeltilmesi,
 • Çene kırıklarının konservatif ve cerrahi tedavileri.